SALASPILS SPORTA SKOLAS – iestādes darba organizācija no 21.DECEMBRA

•sporta skola SLĒGTA trenažieru zāles, brīvā apmeklējuma un sporta zāles īrniekiem – apmeklētājiem;
•Interešu izglītības “Peldēšana” programmas apguve audzēkņiem notiek ATTĀLINĀTI;
•Profesionālās ievirzes izglītības (“Basketbols”, “Handbols”, “Vieglatlētika”) programmu apguve audzēkņiem notiek ATTĀLINĀTI un ĀRTELPĀS (ne vairāk kā 10 audzēkņi treniņā) – ģērbtuves netiek izmantotas.

no 21.decembra IEKŠTELPĀS tiek apturēti INDIVIDUĀLI treniņi !!! (precizēts 18.dec.)
•sporta treniņus TURPINA sporta skolas pilngadījie un profesionālie sportisti, kas ir Latvijas pieaugušo izlases dalībnieki vieglatlētikā!

•sporta skolas izglītības programmu apguve ATTĀLINĀTI tiek nodrošināta:
o (SSG līdz MT-3) grupu sportistiem uzdevumi un video tiek sūtīti, piedāvājot interesantas un radošas nodarbības ar rekomendējošu ievirzi;
o (MT-4 līdz MT-7) grupu audzēkņiem tiek veidoti vingrinājumi, kuru izpildē var iesaistīties arī citi ģimenes locekļi. Tiek radīta iespēja organizēt nodarbības platformā (“Zoom”, “Skype”). Kā arī, iespēju robežās, tiek izmantotas aplikācijas, kurā jāreģistrējas sporta aktivitātēm un var sekot līdzi paveiktajam (piemēram “Nextgenballer”, “Endomondo”).
o lielajām (SMP-1 līdz ASM) grupām visos sporta skolas piedāvātajos sporta veidos audzēkņiem, iespēju robežās, tiek izstrādāti individuālie plāni un radīta iespēja nodarbības organizēt online režīmā.
o interešu izglītības grupu sportistiem tiek gatavoti uzdevumi, videomateriāli “sausajiem” treniņiem gan fiziskās sagatavotības nostiprināšanai un attīstīšanai, gan arī speciālie vingrinājumi peldēšanai, kā arī paredzēti dažādi papildu uzdevumi sporta veida iepazīšanai.