Nāc un pievienojies Salaspils sporta skolai!

Salaspils sporta skola 2014./ 2015. mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus
Handbola nodaļā: zēnus (7-11 gadi), meitenes (7-13 gadi),
Vieglatlētikas nodaļā: zēnus un meitenes (7-14 gadi).

Visus interesentus gaidām sporta skolā, Līvzemes ielā 22, no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.

Vairāk informācijas uzziņām tālrunis 67943115, e-pasts:  sporta.skola@salaspils.lv.

Lai iestātos Salaspils Sporta skolā, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu, iesniegt dzimšanas apliecības vai pases kopiju, vienu fotogrāfiju (3x4) un ģimenes ārsta izsniegtu apliecinājumu, ka bērnam vai jaunietim atļauts nodarboties ar paaugstinātu fizisku slodzi.