Sporta skolā aizvadīta "ATVĒRTO DURVJU DIENA"! Pasākuma ietvaros Līvzmes ielā 22 notika iepazīšanās ar sporta skolas piedāvātajiem sporta veidiem - vieglatlētiku un handbolu. Sportiskās aktivitātēs bērnus iesaistīja sporta skolas treneri, kuri vadīja nodarbības, parādot sporta veidu specifiku un veicinot interesi par turpmākām sporta gaitām un nākotnes perspektīvām. Vecākus uzrunāja un ar profesionālās izglītības programmām iepazīstināja sporta skolas direktore - Olimpisko spēļu dalībniece vieglatlētikā - Anita Trumpe. 
Joprojām, visa septembra mēneša garumā, mazajiem sportot gribētājiem ir iespēja iestāties mūsu izglītības iestādē un uzsākt apmācības 2016./2017.mācību gadā. Lai to izdarīt, vecākiem ir nepieciešams aizpildīt sekojošus dokumentus:
  1. iesniegumu;
  2. līgumu un vienošanos par izglītojamā līdzdalības maksu (divos eksemplāros);
  3. pieteikumu uz elektroniskā rēķina saņemšanu. 
! Visas veidlapas var saņemt Salaspils sporta skolā !

Klāt dokumentiem jāpievieno:
  • fotogrāfija 3x4cm;
  • dzimšanas apliecības vai pases kopija;
  • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (ar norādi "atļauts nodarboties ar ... (izvēlētais sporta veids) paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos un piedalīties sacensībās).
Papildus informācija par treniņu maksām, grafikiem u.c. pa tālruņa numuru 27716140 vai rakstot uz sporta.skola@salaspils.lv.
Nāc un sportot sāc!