Sporta skolai jauni starta bloki

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Salaspils novada pašvaldībai piešķīrusi 679.00 eiro inventāra iegādei profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanai Salaspils sporta skolā. Ar līdzfinansējumu, kas nav mazāka par līgumsummu, piedalījās arī Salaspils pašvaldība. 
Ņemot vērā, ka Salaspils sporta skola īsteno vieglatlētikas programmu un Salaspilī ir stadions, sporta skola par piešķirtajiem līdzekļiem iegādājās sešus sacensību starta blokus.
   
Tie tika izmantoti bērnu sporta svētkos 30. augustā, kuros piedalījās arī sporta skolas bērni, blokus iemēģināja arī veterāni vieglatlētikas sacensībās 11. septembrī. 
Ar starta blokiem treniņu procesā regulāri darbojas Salaspils sporta skolas vieglatlētikas MT-1; MT-2; MT-3; MT-4; MT-5 un MT-6 grupu audzēkņi. 
Salaspils sporta skolas vieglatlētikas treneri ir pateicīgi par iegādāto inventāru, jo tas atvieglo treniņu procesu un sniedz audzēkņiem pārliecību sacensībās.
Starta bloki ir augstas kvalitātes un atbilst sacensību nosacījumiem, tādējādi tie tiks izmantoti Salaspils sporta skolas organizētajās vieglatlētikas sacensībās.