Tiek izsludināts konkurss "Salaspils novada 2015./2016.mācību gada SKOLU SPORTA LAUREĀTS!"

Konkursa mērķis ir motivēt skolu vecuma bērnus un jauniešus startiem sporta sacensībās, viņu rezultātu izaugsmei tajās, kā arī popularizēt jauno sportistu sasniegumus novada mērogā.

Pretendēt uz konkursa apbalvojumu var ikviens Salaspils novada jaunais sportists/e vai komanda, kas laika posmā no 2015.gada 1.maijam līdz 2016.gada 30.aprīlim ir sasnieguši augstus sportiskus rezultātus starpnovadu, reģionālajās vai Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās, tādā veidā popularizējot Salaspils novadu un/vai nesot Latvijas vārdu pasaulē. Pretendentam jābūt Salaspils novada izglītības iestādes audzēknim (startējot skolu sporta sacensībās) vai jāpārstāv Salaspils novada sporta biedrība/klubs/sporta skola.

Lai pretendētu uz konkursa apbalvojumu, sportistam jāatbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

Skolu sportā:
  1. Izcīnīta 1.vieta starpnovadu (Salaspils, Ķekavas, Olaines un Ikšķiles novadu) skolu sporta sacensībās;
  2. Izcīnīta 1.-3.vieta Zemgales reģiona skolu sporta sacensībās.
Bērnu un jauniešu sportā (2000.g.dz. un jaunākiem):
  1. Izcīnīta 1.-3.vieta juridisko personu organizētos starptautiskos turnīros;
  2. izcīnīta 1.-6.vieta Latvijas čempionātos un/vai valsts mēroga sacensībās;
  3. Dalība jauniešu Latvijas izlases sastāvā Eiropas vai Pasaules čempionātos.
Pretendentu pieteikuma anketa (Nolikuma pielikums nr.1) un sportisko sasniegumu apliecinošos foto un/vai video materiālus jāiesniedz līdz 2016.gada 6.maijam Salaspils sporta skolā klātienē personīgi vai pa pastu, nosūtot vēstuli pa adresi - LĪvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169, vai nosūtot to elektroniski uz sporta.skola@salaspils.lv e-pasta adresi.

Visus pieteikumus izvērtēs Salaspils sporta skolas izveidotā vērtēšanas komisija ar Salaspils novada sporta dzīves pārstāvjiem direktores Anitas Trumpes vadībā.

Konkursa apbalvošanai izvirzītie sportisti, komandas un treneri tiks informēti par apbalvojuma saņemšanu, izmantojot norādīto kontaktinformāciju pielikumā (tālruņa numurs un/vai e-pasts) līdz 2016.gada 13.maijam. Apbalvošana norisināsies 2016.gada 24.maijā plkst.14:00 k/n "Rīgava" telpās.