Vieglatlēti un handbolisti noslēguši pirmo posmu sporta skolā

31. augustā sporta skolā notika izlaidums. Viens ceļa posms sportā nu ir veikts, un  apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi izsniegtas 13 vieglatlētiem un 7 handbolistēm.

Šajā sasniegumā ietverti daudz skaistu un sūra darba mirkļu. Tās vērtība ir spējā būt stipriem arī tad, kad sāp, kad ir zaudējums, kad izdodas pārvarēt sevi un, protams, spējā izbaudīt uzvaras prieku par paveikto. Vienvārdsakot, nopelnīts.

Lai prieks par padarīto un spējas sasniegt iecerēto arī turpmāk!

Anita Trumpe, Salaspils sporta skolas direktore

Foto: Vitauts Budreika