Kontakti


DARBA LAIKS
Darba dienās: 8:00 - 22:00
Sestdienās, svētdienās: 08:00 - 22:00


Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāde "Salaspils sporta skola"
Līvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169
Tālr.: 67943115
sporta.skola@salaspils.lv

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001262831
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts LV03UNLA0050000885340

amats
vārds, uzvārds
tālrunis, e-pasts
Direktore
Anita 
Trumpe
67943119, 29211989
Direktores vietniece izglītības darbā


Lietvede
Inese 
Pogule
67943119
Vieglatlētikas trenere
Ināra 
Znūtiņa
26045381
Vieglatlētikas trenere
Zane
Ķīkule
27 848 616 
zanjuxs5@inbox.lv
Vieglatlētikas treneris
Igors Sokolovs
29236853
Vieglatlētikas treneris  Aigars
Feteris 
28704999
aigars.feteris@lspa.lv 
Vieglatlētikas treneris Guntis Kļaviņš   26667890
guntis.klavins@lspa.lv
Handbola 
trenere
Jūlija Šamricka
Handbola 
treneris
Inals Doguzovs
29683617
Handbola
trenere

Linda Brikmane

26448251
lindabr_lv@hotmail.com

Handbola
treneris 
Niks
Remess 
28367441
niks98@inbox.lv
Handbola trenere Marija Zaščerinska  26482288
marija.zascerinska@gmail.com
Vispārējās fiziskās sagatavotības treneris Edgars Vakuļčiks 26543970
edgars.vakulciks@inbox.lv
Dežurants
 
67943115