Guntis Kļaviņšguntis.klavins@inbox.lv
26667890

Izglītība: 
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, programma „Sporta zinātne”, 
kvalifikācijas „rekreācijas speciālists” un „vieglatlētikas vecākais treneris” (students)
Rīgas Tehniskā koledža, programmētājs (2012.-2016.g.)

Trenera sasniegumi sportā: 
Sporta skolā strādā no 2017.gada septembra, specializējas uz vieglatlētikas mešanas disciplīnām. 

Treniņu grupas VIEGLATLĒTIKĀ
SSG grupa (2007.-2010.g.dz.) 
MT-5 grupa (2002.-2005.g.dz.)