Ināra Znūtiņa

filons56@inbox.lv
26045381

Izglītība
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas absolvente specializācija 
vieglatlētika, fiziskās audzināšanas pasniedzēja

Treneres sasniegumi sportā
Kopējais darba stāžs pedagoģijā 39 gadi !!!
Iegūta pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 3.pakāpe
Sporta skolā strādā no 2003.gada oktobra

Treniņu grupas
VIEGLATLĒTIKĀ
„MT-6” grupa (2001. – 2004.) zēni un meitenes
„SMP-1” grupa (1999. – 2002.) zēni un meitenes