Linda Ozola


ozolulinda@gmail.com
+37122445322


IZGLĪTĪBA                                                                                                                                                                                          Absolvējusi Murjāņu Sporta ģimnāziju (2012.gads) un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju (2016.gads), iegūts profesionālais bakalaura grāds Sporta Zinātnē ar kvalifikāciju vieglatlētikas trenere un vadītāja sporta jomā. 

SASNIEGUMI SPORTĀ                                                                                                                                                                      Daudzkārtēja Latvijas Čempione lodes grūšanā un diska mešanā, Eiropas un Pasaules čempionātu dalībniece, Latvijas izlases dalībniece no 2007.gada. Latvijas izlases sastāvā piedalījusies Eiropas komandu čempionātos Izraelā, Krētā, Rīgā.  Pasaules U18, U20 un U23 Eiropas čempionātu dalībniece lodes grūšanā. EYOF 7.vietas ieguvēja lodes grūšanā. Personīgais rekords lodes grūšanā 4kg-15,25m.

DARBA PIEREDZE                                                                                                                                                                                Strādājusi par vieglatlētikas un fiziskās sagatavotības treneri Lāča sporta skolā (3 gadi). Vairāku Latvijas vadošo sportistu fiziskās sagatavotības trenere. Treniņu procesā uzmanību pievērš kvalitātei nevis kvantitātei un priekšroku dod daudzpusīgam treniņu procesam.


Treniņu grupas                                                                                                                                                                  

VIEGLATLĒTIKĀ                                                                                                                                                                                

"SSG" grupa (2009.-2012.g.dz.) zēni un meitenes                                                                                                                              

MT-5” grupa (2004.-2007.g.dz.) zēni un meitenes                                                                                                                             

"MT-7" grupa (2002.-2005.g.dz.) zēni un meitenes