Grafiki                                                       Trenažieru grafiks 2018./2019.m.g.
 
 Salaspils sporta skolas zāles noslogojums


2018./ 2019. m. g. Profesionālās ievirzes sporta izglītības  programmu MT grupu TRENIŅU NODARBĪBU GRAFIKS

(labots 30.10.2018)

VIEGLATLĒTIKA

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

GUNTIS KĻAVIŅŠ (6)

SSG

(2008.-2011.g.dz.)

-

13:40 – 15:10

(2,25)

sporta skola

13:40 – 14:40

(1,5)

stadions/halle

-

13:40 – 14:50

(1,75)

stadions/halle

10:30 – 10:50

(0,5)

kross/ sac.

-

GUNTIS KĻAVIŅŠ (8)

MT-1

(2007.-2010.g.dz.)

-

15:10 – 17:10

(3)

sporta skola

15:50 – 17:10

(2)

stadions/ halle

-

14:50 – 16:20

(2,25)

stadions/ halle

10:00 – 10:30

(0,75)

kross/ sac.

-

ZANE ĶĪKULE (9)

MT-2

(2006.-2009.g.dz.)

14:10 – 15:40

(2,25)

stadions/halle

14:10 – 15:10

(1,5)

sporta skola

14:10 – 15:40

(2,25)

stadions/halle

-

13:50 – 15:20

(2,25)

stadions/ halle

11:00 – 11:30

(0,75)

kross/sac.

-

AIGARS FETERIS (11)

MT-3

(2005.-2008.g.dz.)

15:20 – 17:00

(2,5)

stadions/ halle

15:20 - 16:20

(1,5)

sporta skola

-

15:00 – 16:20

(2)

stadions/ halle

15:20 – 17:00

(2,5)

stadions/ halle

14:30 – 16:10 (2,5)

kross/sac.

-

ZANE ĶĪKULE (13)

MT-4

(2004.-2007.g.dz.)

-

15:10 – 17:10

(3)

sporta skola

15:40 – 17:40

(3)

stadions/ halle

14:20 – 16:20

(3)

stadions/ halle

15:20 – 17:00

(2,5)

stadions/ halle

10:00 – 11:00

(1,5)

kross/ sac.

-

ZANE ĶĪKULE (15)

MT-5

(2003.-2006.g.dz.)

15:40 – 17:40

(3)

stadions/ halle

17:10 – 19:10

(3)

sporta skola

-

16:20 – 18:20

(3)

stadions/ halle

17:00 – 19:00

(3)

stadions/ halle

08:00 – 10:00

(3)

kross/ sac.

-

AIGARS FETERIS (8)

MT-6

(2002.-2005.g.dz.)

17:00 – 18:20

(2)

stadions/ halle

-

-

16:20 – 18:10

(2,75)

Stadions/halle

-

12:20 – 14:30 (3,25)

kross/sac.

-

GUNTIS KĻAVIŅŠ (9)

MT-6

 

-

17:10 – 19:10

(3)

trenažieri sp.skolā

17:10 – 19:10

(3)

stadions/ halle

-

16:20 – 18:20

(3)

stadions/ halle

-

-

IGORS SOKOLOVS (19)

MT-7

(2001.-2004.g.dz.)

15:30 – 17:30

(3)

Stadions/

trenažieri stadionā

15:30 – 17:30

(3)

Stadions/

trenažieri stadionā

15:30 – 17:30

(3)

Stadions/halle

15:30 – 17:30

(3)

Stadions/

trenažieri stadionā

15:30 – 17:30

(3)

trenažieri sp.skolā

8:00 – 8:40

(1)

kross/ sac.

10:00 – 12:00

(3)

Sporta skola/

trenažieri sp.skolā

INĀRA ZNŪTIŅA (19)

MT-7

(2001.-2004.g.dz.)

15:00 – 17:00

(3)

stadions/ halle

15:00 – 17:00

(3)

stadions/ 2.vsk.

15:00 – 17:00

(3)

stadions/ halle

16:10 – 18:30

(3,5)

stadions/ kross

15:00 – 17:00

(3)

stadions/

trenažieri stadionā

11:20 – 13:40

(3,5)

kross/ sac.

-

AIGARS FETERIS (14)

SMP-1

(2000.-2003.g.dz.)

-

17:00 – 19:30

(3,75)

sporta skola

-

18:10 – 19:30

(2)

stadions/ halle

17:00 – 19:10

(3,25)

stadions/ halle

09:00 – 12:20

(5)

kross/ sac.

-


 

 

ANITA TRUMPE (6)

SMP-1

17:00 – 19:00

(3)

stadions/halle

-

17:00 – 19:00

(3)

stadions/ halle

-

-

-

-

INĀRA ZNŪTIŅA (18)

SMP-2

(1999.-2002.g.dz.)

17:00 – 19:10

(3,25)

stadions/halle

17:00 – 19:10

(3,25)

stadions/2.vsk.

17:00 – 19:10

(3,25)

stadions/ halle

18:30 – 19:30

(1,5)

stadions/kross

17:00 – 19:10

(3,25)

stadions/

trenažieri stadionā

09:00 – 11:20

(3,5)

kross/ sac.

-

AIGARS FETERIS (4)

SMP-2

-

-

19:30 – 21:10

(2,5)

stadions/ kross

-

08:00 – 09:00

(1,5)

kross/ sac.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDBOLS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

MARIJA ZAŠČERINSKA (6)

SSG zēni

(2009.-2012.g.dz.)

-

14:40 – 16:00

(2)

halle

14:40 – 16:00

(2)

Sp.skola

-

14:40 – 16:00

(2)

Sp.skola

-

-

INALS DOGUZOVS (8)

MT-1 meitenes

(2008.-2011.g.dz.)

-

-

15:00 – 17:00

(3)

2.vsk.

14:00 – 15:30

(2,25)

2.vsk.

14:00 – 15:30

(2,25)

2.vsk.

10:20 – 10:40

(0,5)

kross/sac.

-

MARIJA ZAŠČERINSKA (8)

MT-3 meitenes

(2006.-2009.g.dz.)

-

16:00 – 18:00

(3)

halle

-

13:40 – 16:00

(3,5)

Sp.skola

-

9:20 – 10:20

(1,5)

kross/sac.

-

EDGARS VAKUĻČIKS (3)

MT-3 meitenes

14:40-16:40

(3)

trenažieri sp.skolā

 

 

 

 

 

 

NIKS REMESS (10)

MT-4  zēni

(2005.- 2008.g.dz.)

14:00 – 16:00

(3)

Sp.skola

16:00 – 18:00

(3)

halle

-

14:00 – 16:00

(3)

Sp.skola

-

11:40 – 12:20

(1)

kross/sac.

-

EDGARS VAKUĻČIKS (3)

MT-4 zēni

-

-

15:00 – 16:40

(2,5)

trenažieri

-

-

12:20 – 12:40

(0,5)

kross/ sac.

-

INALS DOGUZOVS (13)

MT-4 meitenes

(2005.-2008.g.dz.)

15:00 – 17:00

(3)

2.vsk.

15:00 – 17:40

(4)

2.vsk.

-

15:30 – 17:00

(2,25)

2.vsk.

15:30 – 17:00

(2,25)

2.vsk.

09:20 – 10:20

(1,5)

kross/sac.

-

NIKS REMESS (11)

MT-5 zēni

(2004.-2007.g.dz.)

16:00 -18:00

(3)

Sp.skola

-

16:00 – 18:00

(3)

Sp.skola

16:00 – 18:00

(3)

Sp.skola

-

10:20 – 11:40

(2)

kross/ sac.

-

EDGARS VAKUĻČIKS (4)

MT-5 zēni

-

14:40 – 16:40

(3)

halle (skrējceliņi)

-

-

-

11:20 – 12:00

(1)

kross/ sac.

-


 

 

MARIJA ZAŠČERINSKA (12)

MT-6 meitenes

(2003.-2006.g.dz.)

-

18:00 – 20:00

(3)

halle

-

16:00 – 18:00

(3)

Sp.skola

16:00 – 18:00

(3)

sp.skola

09:20 – 11:20

(3)

kross/ sac.

-

EDGARS VAKUĻČIKS (5)

MT-6 meitenes

16:40 – 18:20

(2,5)

trenažieri sp.skolā

-

16:40 – 18:20

(2,5)

trenažieri sp.skolā

-

-

-

INALS DOGUZOVS (16)

MT-6 meitenes

(2003.-2006.g.dz.)

17:00 – 19:40

(4)

2.vsk.

18:00 – 20:00

(3)

halle

 

-

17:00 – 19:20

(3,5)

2.vsk.

17:00 – 19:20

(3,5)

2.vsk.

08:00 – 9:20

(2)

kross/ sac.

-

EDGARS VAKUĻČIKS (1)

MT-6 meitenes

-

-

-

-

-

08:40 – 09:20

(1)

kross/sac.

 

MARIJA ZAŠČERINSKA  (8)

MT-6 zēni

(2003.-2006.g.dz.)

16:00 – 18:00

(3)

sp.skola

-

16:00 – 18:00

(3)

sp.skola

-

-

08:00 – 09:20

(2)

kross/sac.

-

NIKS REMESS (3)

MT-6 zēni

-

-

-

 

16:00 – 18:00

(3)

Sp.skola

-

 

EDGARS VAKUĻČIKS (6)

MT-6 zēni

-

16:40 – 18:00

(2)

halle (skrējceliņi)

-

16:00 – 18:00

(3)

trenažieri sp.skolā

-

08:00 – 08:40

(1)

kross/sac.

-

NIKS REMESS (13)

MT-7 zēni

(2002.-2005.g.dz.)

18:00 – 20:00

(3)

Sp.skola

18:00 – 20:20

(3,5)

halle

18:00 -20:00

(3)

sp.skola

-

-

08:00 – 10:20

(3,5)

kross/ sac.

-

EDGARS VAKUĻČIKS (6)

MT-7 zēni

-

-

-

18:00 – 20:00

(3)

trenažieri sp.skolā

19:00 – 21:00

(3)

halle

-

-

JŪLIJA ŠAMRICKA (14)

MT-7 meitenes

(2002.-2005.g.dz.)

-

18:00 – 22:00

(6)

halle

-

-

18:00 – 19:30 (2,25)

sp.skola

19:30 - 21:00 (2,25)

teorija sp.skolā

08:00 – 10:20

(3,5)

kross/ sac

-

EDGARS VAKUĻČIKS (5)

MT-7 meitenes

18:20 – 20:00

(2,5)

trenažieri sp. skolā

-

18:20 – 20:00

(2,5)

trenažieri sp.skolā

-

-

-

-

 


 

-