Ilze Krone

sporta skolas direktores vietniece izglītības darbā

Tālr.: +37126367070