30.augustā apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu absolvēšanu saņēma 36 Salaspils sporta skolas audzēkņi. Lielākais absolventu skaits šogad ir handbola nodaļā – 22 treneru Nika Remesa, Lindas Bogdanovas un Edgara Vakuļčika trenētie jaunieši un jaunietes saņēma apliecību par 20V programmas absolvēšanu. Savukārt basketbola nodaļu absolvēja 13 jaunieši (treneri Valdis Razumovskis, Jānis Pavlovskis).
Apliecību par 30V programmas apgūšanu saņēma viena vieglatlēte (treneris Aigars Feteris).

20V līmeņa apliecības jauniešiem dod tiesības turpināt mācības profesionālās ievirzes programmā 30V līmenī. Ka minēja pasākuma atklāšanas uzrunā Salaspils sporta skolas direktore Anita Trumpe “Tas ir tikai starta punkts sportiskajai karjerai.”
Vēlam veiksmi, izturību, pacietību un sportisko azartu saglabāt arī turpmāk.

Foto autors: Vitauts Budreika