Zane Smiltiņa

vieglatlētikas trenere

tālr.  +37127848616

Izglītība: 
2016.gada Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas absolvente profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne”, specialitātes – sporta skolotāja un vieglatlētikas trenere
 
Sasniegumi sportā:
Vairākkārt piedalījusies Latvijas un Baltijas studentu Universiādēs LSPA komandas sastāvā
Latvijas XXIV Universiāde 05.2014. 200m 30,04s
                                                         100m 14,25s
Latvijas XXV Universiāde 05.2015.  100m 14,85s
Latvijas XXVI Universiāde 05.2016. 100m 14,00s
Baltijas XXIII Universiāde 05.2013.  200m 30,62s
 
Ir strādājusi par sporta skolotāju Rīgas 41.vidusskolā un Rīgas Iļģuciema vidusskolā, praktizējusies vieglatlētikas treneres amatā Rīgas sporta skolā “Arkādija”. Āugsta atbildības sajūta, nopietna attieksme pret darbu, lielu uzmanību velta drošības prasību ievērošanai nodarbībās. Īpaši labi saprotas ar sākumskolas vecuma bērniem.
 
Sporta skolā strādā kopš 2016.gada 5.septembra
 
Mācību-treniņu grupas
“MT-1” (2006. – 2009.g.dz.) zēni un meitenes
“MT-3” (2004. – 2007.g.dz.) zēni un meitenes
“MT-4” (2003. – 2006.g.dz.) zēni un meitenes