Decembra vidū Salaspils sporta skola kultūras namā atzīmēja savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju, kurā bija redzams atskats uz sporta skolas pirmsākumiem, vērtēta esošā situācija un iezīmētas nākotnes perspektīvas.

Sporta skolas jubilejas svētkus ar uzrunām atklāja Salaspils novada priekšsēdētājs Raivis Anspaks un priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune.

Pateicoties pašvaldības atbalstam, sporta skola šodien var lepoties ar audzēkņu daudzskaitīgumu, sportistu sasniegumiem, treneriem, kā arī ar labu sporta infrastruktūru programmu realizācijai.

Semināra ietvaros sporta skolas basketbola treneris, kurš šogad ieguvis zinātnes doktora grādu veselības un sporta zinātnes nozarē, Aleksandrs Astafičevs stāstīja par dažādiem psiholoģiskajiem aspektiem un apkārtējās vides ietekmi uz ikvienu no mums un sportistiem, tādējādi parādot, ka sporta skolā nozīmīga ir ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī psiholoģiskā, ko arī māca sporta skolas audzēkņiem.

Atskatoties uz sporta skolas pirmsākumiem un vēl pirms sporta skolas izveides, interesantus faktus atklāja Antons Koroševskis, kurš kādreiz novadā bija sporta metodiķis un darbojies sporta kompleksā (tagadējā sporta skolā). Iestāde tika būvēta kā tehnikas izstāžu zāle un tā nebija paredzēta kā sporta celtne, tikai dažādu apstākļu sakritības dēļ tā kļuva par sporta būvi un par sporta centru Salaspilī.

Savukārt pēc sporta kompleksa reorganizācijas, 2003. gada 24. septembrī Salaspils sporta skola saņēma izglītības iestāžu reģistrācijas apliecību un uzsāka savu sporta programmu realizāciju vieglatlētikā, handbolā, volejbolā, futbolā un basketbolā.

Šobrīd sporta skolā ir 3 sporta veidi: vieglatlētika, handbols un basketbols. Šajā mācību gadā ir rekordliels audzēkņu skaits – 514 bērnu un jauniešu. Sporta skolā ir iespēja savas sportiskās gaitas uzsākt no 7 gadu vecuma. Pabeidzot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi, tiek izsniegta IZM (Izglītības un zinātnes ministrija) apliecība par noteiktas programmas apgūšanu, kā arī jauniešiem ir iespēja turpināt savas sporta gaitas sporta skolā augstākajās līgās handbolā, kā arī NBL (Nacionālā basketbola līga) sastāvā. Sporta skola nodrošina arī interešu izglītību peldēšanā.

Kopumā sporta skolā strādā 17 jauni, talantīgi, kā arī pieredzējuši treneri, kas spējuši motivēt daudzus gan uz sasniegumiem, gan apzināties sportu kā vērtību.

Par nozīmīgu ieguldījumu sporta izglītībā Salaspils novada pašvaldības priekšsēdētājs Raivis Anspaks un Salaspils novada pašvaldības izpilddirektore Silvija Puriņa sveica sporta skolas trenerus: Lindu Bogdanovu, Inalu Doguzovu, Aigaru Feteri un Valdi Razumovski.

Pateicoties treneriem, 20 gadu laikā sporta skolā ir izauguši augstas klases sportisti, kuri atzīstami startē Eiropas līmenī, kā arī katru gadu Latvijas čempionātos izcīna godalgotās vietas savā vecuma grupā. Jāatzīmē, ka 30 sporta skolas audzēkņi ir iekļauti Latvijas izlases kandidātu/dalībnieku sastāvā.

Ar atzinības rakstu apbalvota arī Salaspils sporta skolas direktore Anita Trumpe par ieguldījumu sporta skolas dibināšanā un sporta infrastruktūras attīstīšanā Salaspils novadā, kā arī ar pateicības rakstu apbalvota direktores vietniece saimnieciskajā darbā Inese Pogule par nozīmīgu ieguldījumu Salaspils sporta skolas attīstībā.

Pasākuma ietvaros pašvaldībai un sporta skolai pateikt paldies par  realizēto atbalstu audzēkņiem un par sporta attīstību Salaspilī bija atbraukuši arī Latvijas Handbola federācijas prezidents Aleksandrs Babra, Latvijas Jaunatnes basketbola līgas direktors Elvijs Mičulis un attālināti Salaspils sporta saimi uzrunāja Latvijas Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.

Ar savu neatsveramo pieredzi sportā dalījās arī sporta skolas audzēknis Kristiāns Armanovs un Renāte Salmane, kas sportā jau ir vairāk nekā 15 gadus. Savukārt sporta skolas vieglatlēta Sanda Dzenīša vecāki pastāstīja par vecāku sapņiem attiecībā uz Sandi bērnībā, par viņa iesaisti sporta skolā un treneru lomu viņa sasniegumos.

 

Anita Trumpe,

Salaspils sporta skolas direktore