Telpu īres izcenojumi

Salaspils Sporta Skolas telpu, trenažiera zāles izcenojumi

Pakalpojuma Veids

Mērvienība

Komentārs

Cena, EUR

Sporta skolas mācību- treniņu nodarbību maksa 
(vecāku līdzfinansējums par sporta izglītības programmu "handbols" un "vieglatlētika" apguvi)

1 mēnesis

gada maksa
45,00 eiro (9 mēneši)

5,00

Sporta zāles īre

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

18,00

½ sporta zāles īre

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

10,00

Sporta zāle vienam cilvēkam līdz 15:00**

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

2,00

Sporta zāles izmantošana atbalstāmajām Salaspils novada sporta organizācijām

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

10,00

Sporta zāles izmantošana atbalstāmajām Salaspils novada sporta organizācijām nodarbībām ar bērnu un jauniešu grupām

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

5,00

½ sporta zāles izmantošana atbalstāmajām Salaspils novada sporta organizācijām

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

6,00

½ sporta zāles izmantošana atbalstāmajām Salaspils novada sporta organizācijām nodarbībām ar bērnu un jauniešu grupām

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

3,00

Trenažieru zāles apmeklējuma abonements

12 x 1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

20,00

Trenažieru zāles izmantošana

1 stunda (individuāli)

t.sk.dušas, ģērbtuves

20,00

Trenažieru zāles izmantošana
(vienam cilvēkam)

1 stunda

t.sk.dušas, ģērbtuves

2,00

 

Personas ar īpašām vajadzībām, pensionāri un represētās personas var izmantot stadionu un trenažieru zāli bez maksas no plānotajām nodarbībām brīvajā laikā. Ievērojot iekšējās kārtības noteikumus.

*Pakalpojums pieejams ārpus plānoto sporta nodarbību laika.

** Brīvie individuālie apmeklējumi lielajā sporta zālē  līdz plkst. 15:00, ja nav jāieslēdz apgaismojums,  bez dušas – 1,00 EUR

Salaspils novada iedzīvotāji bez maksas var izmantot sporta zāli sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 sporta nodarbībām, kas nav organizētas trenera pavadībā, Līvzemes ielā 22, Salaspilī, ievērojot iekšējās kārtības noteikumus un saskaņā ar sporta nodarbību grafiku.

(Domes lēmums no 14.12.2016. „Par pašvaldības iestādes Salaspils sporta skolas sporta telpu nomas  maksas apstiprināšanu”)