Lietošanas noteikumi

Pēdējoreiz Noteikumi laboti: 25.09.2020.

Pirms mājaslapas Salaspilssportaskola.lv lietošanas lūdzam rūpīgi iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Uzsākot mājaslapas Salaspilssportaskola.lv lietošanu, jūs piekrītat šos noteikumus ievērot.

  1. Mājaslapas Salaspilssportaskola.lv izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās lietotājus par piedāvātajiem produktiem, to izmantošanas un lietošanas noteikumiem.
  2. Mājaslapā Salaspilssportaskola.lv izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (raksti, preses relīzes, tarifi, attēli, jaunumi, video u.c.), ir tikai informatīvs raksturs.
  3. Salaspilssportaskola.lv ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt mājaslapā ietverto informāciju.
  4. Salaspilssportaskola.lv rūpējas par informācijas regulāru atjaunošanu un pilnveidošanu, tomēr uzsveram – informāciju par produktiem, to cenām, lietošanas noteikumiem u.tml., jāprecizē pie sporta skolas administrācijas.
  5. Salaspilssportaskola.lv neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā.
  6. Salaspilssportaskola.lv neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties mājaslapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka mājaslapā piedāvātais produkts, mājaslapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama, tās darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
  7. Mājaslapa satur saites uz trešo personu mājas lapām. Salaspilssportaskola.lv neuzņemas atbildību par trešo personu mājaslapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem.
  8. Mājaslapa ir Salaspils sporta skolas īpašums. Bez rakstveida piekrišanas ir aizliegta mājaslapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.