Mākslas un mūzikas dārzā 2021. gada 19. augustā notika sporta skolas izlaidums audzēkņiem, kas apguvuši V20 programmu basketbolā, handbolā, vieglatlētikā. Izlaidums šogad notika neierastā formātā – katram sporta veidam atsevišķi. Pie apliecībām tika 35 sporta skolas audzēkņi.

Tas ir starta punkts, kur daudzi no absolventiem turpinās savas sportiskās gaitas. Vēlam veiksmi, izturību, pacietību un sportisko azartu saglabāt arī turpmāk!