Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji sadarbībā ar Salaspils sporta skolas treneriem sagatavoja informatīvo materiālu par sporta trenera profesiju, kas ir publicēta VIAA uzturētajā mājaslapā https://www.profesijupasaule.lv. Mājaslapas primārā mērķauditorija ir 7.-12. klašu skolēni, vecāki un karjeras izvēles atbalsta speciālisti, un tā apkopo informāciju par dažādām profesijām, iekļaujot profesijas aprakstus, intervijas, darba vides attēlu galerijas, profesiju apguves iespējas. Šobrīd mājaslapā ir 392 profesiju apraksti. “Profesiju pasaule” nolūks ir paplašināt skolēnu priekšstatus par profesiju daudzveidību un sniegt informāciju par darba saturu un prasībām šajās profesijās strādājošajiem.

Mājas lapā “Profesiju pasaule” var iepazīties ar sporta skolas trenera profesiju https://www.profesijupasaule.lv/sporta-treneris. Arī FB lapā https://www.facebook.com/TavaiKarjerai “Tavai karjerai” Salaspils sporta skolas treneri stāsta par uzdevumiem, pienākumiem, kā arī dalās pārdomās, kā uzsākt trenera darbu. Fotogalerijā redzami Salaspils sporta skolas handbola, basketbola un vieglatlētikas treneri savā ikdienas darbā.
Daži Salaspils sporta skolas treneru ieteikumi, uzsākot trenera darbu:
“Sporta trenera darba gaitas ir vieglāk uzsākt, ja ir paraugs, kam līdzināties – cits treneris, kas ir Tava autoritāte. Jo sākumā bez iepriekšējas trenera pieredzes ir ļoti grūti motivēt sportot, organizēt, vadīt, plānot, kontrolēt treniņu procesu, sekmējot augstāku rezultātu sasniegšanu. Tikai pamazām, iepazīstot audzēkņus, komandu, veidojas sapratne, kā un kas ir jādara un tieši kāda pieeja treniņu procesam palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu.
Ir ļoti būtiski prast savaldīties, būt pacietīgam. Uz treniņu katrs (arī treneris) atnāk ar savu noskaņojumu, ko ietekmē dažādi ikdienas notikumi. Svarīga ir sapratne par kopīgā darba nepieciešamību un spēja strādāt saskarsmē ar citiem, būtiska ir arī tolerance un prasme klausīties. Daudzus gadus trenējot, treneris nereti kļūst par audzēkņa / sportista uzticības personu – tā ir liela atbildība.
Sporta trenera darbs primāri ir darbs ar sevi – nemitīgi pilnveidoties garīgi un fiziski, lai spētu atbalstīt savu audzēkni / sportistu – treneris ir paraugs vārdos un darbos.”

Vairāk par trenera profesiju mājas lapā “Profesiju pasaule”:  https://www.profesijupasaule.lv/sporta-treneris; FB lapā “Tavai karjerai” https://www.facebook.com/TavaiKarjerai